Αποφάσεις ένταξης - τροποποίησης

Στην ενότητα αυτή βρίσκονται οι αποφάσεις ένταξης και τροποποίησης των έργων .

Άξονας ΣΤ - Τεχνική Βοήθεια (ΕΤΠΑ)
ΣυνημμένοΜέγεθος
Ένταξη: Σύνταξη Τελικής Έκθεσης Εκτέλεσης Του Ε.Π. Σ.Α.Α.Σ. 2000-2006 Του Γ' ΚΠΣ1.58 MB
Ένταξη: Σύμβουλοι υποστήριξης της ΕΔΑ Μεταφορών για Ελέγχους Ολοκλήρωσης των έργων του Ε.Π. Σ.Α.Α.Σ. 2000-2006 του Γ' ΚΠΣ1.58 MB
1η Τροποποίηση: Έξοδα δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων για έργα ΕΤΠΑ1.58 MB
Ένταξη: Μελέτη σκοπιμότητας και κόστους–οφέλους και σύνταξη αίτησης χρηματοδότησης για το Έργο του ΕΠ-ΕΠ Νέος Αεροσταθμός Χανίων1.58 MB
Ένταξη: Πιστοποίηση της ΕΔΑ Μεταφορών κατά το διεθνές πρότυπο ISO 9001:20081.58 MB
Ένταξη: Σύμβουλος υποστήριξης για τη σύνταξη της ενοποιημένης ανάλυσης κόστους οφέλους των έργων....1.58 MB
Ένταξη: Εκπόνηση στρατηγικού - επιχειρηματικού σχεδίου, προσαρμογή του γενικού σχεδίου διάταξης (Master plan)...1.93 MB
Ένταξη: Σύμβουλος Υποστήριξης της ΕΔΑ Μεταφορών για την αποτύπωση της προετοιμασίας έργων / δράσεων για την Πέμπτη...1.92 MB
Ένταξη: Εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας και ανάλυσης κόστους - οφέλους της σιδηροδρομικής σύνδεσης Αθήνας – Πάτρας.....1.58 MB
Ένταξη: Προμήθεια λογισμικού1.58 MB
Ένταξη: Παροχή Υπηρεσιών σύνταξης εκθέσεων εκτίμησης απαλλοτριουμένων εκτάσεων σε τμήματα της σιδηροδρομικής γραμμής....1.92 MB
Ένταξη: Μελέτη σκοπιμότητας για την ανάπτυξη του κρατικού αερολιμένα Ανδραβίδας1.58 MB
Ένταξη: Παροχή υπηρεσιών σύνταξης εκθέσεων εκτίμησης απαλλοτριουμένων εκτάσεων σε τμήματα της σιδηροδρομικής γραμμής...1.92 MB
Ένταξη: Σύμβουλος για την υποστήριξη των διαδικασιών κλεισίματος Απόφασης 5701/04 του Ταμείου Συνοχής1.58 MB
Άξονας ΙΓ - Τεχνική Βοήθεια (Ταμείο Συνοχής)
ΣυνημμένοΜέγεθος
Ένταξη: Σχέδιο προσδιορισμού προϋποθέσεων βελτίωσης των επιβατικών μεταφορών που εκτελούν τα ταξί της χώρας και αξιοποίηση....1.58 MB
Ένταξη: Σχέδιο Ανάπτυξης Μητροπολιτικού Φορέα Αστικών Συγκοινωνιών στη Θεσσαλονίκη και δημιουργία σχεδίου Νόμου1.58 MB
Ένταξη: Σχέδιο Άμεσων Μέτρων Δράσης για την βελτίωση της κατάστασης της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα1.58 MB
Ένταξη: Σχέδιο Ανάπτυξης Μητροπολιτικού Φορέα Αστικών Συγκοινωνιών στην Αττική1.58 MB
Ένταξη: Μελέτη διερεύνησης των δυνατοτήτων για ηλεκτρονικές προμήθειες του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών Δικτύων1.92 MB
1η Τροποποίηση: Συμμετοχή σε Ημερίδες, Συνέδρια1.58 MB
1η Τροποποίηση: Παροχή Υπηρεσιών συμβούλου Λογιστικής Υποστήριξης της ΕΔΑΜ του ΕΠ-ΕΠ Υπ.Υ.Με.Δι. για το διάστημα 2010-20122.26 MB
Ένταξη: Μελέτη για τη βελτίωση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου στον τομέα των συνδυασμένων μεταφορών & των υπηρεσιών...1.58 MB
Ένταξη: Έξοδα δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων για έργα Ταμείου Συνοχής1.58 MB
Ένταξη: Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Νομικής Υποστήριξης 2010-20111.58 MB
Ένταξη: Μικρές δράσεις δημοσιότητας προβολής και πληροφόρησης1.58 MB
1η Τροποποίηση: Εκπαιδεύσεις προσωπικού1.58 MB
Ένταξη: Τεχνικός σύμβουλος για τη διερεύνηση ανάπτυξης αστικής θαλάσσιας συγκοινωνίας στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης...1.92 MB
Ένταξη: Σύμβουλος υποστήριξης για την επικαιροποίηση της ΑΕΧΕ και της μελέτης Κόστους - Οφέλους του μεγάλου έργου ΕΣΠΑ.....1.92 MB
Ένταξη: Σύμβουλος υποστήριξης για την επικαιροποίηση της ΑΕΧΕ και της μελέτης Κόστους - Οφέλους του μεγάλου έργου ΕΣΠΑ....1.92 MB
Ένταξη: Σύμβουλος του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων σε θέματα τεχνικής υποστήριξης υποβολης και παρακολούθησης...1.92 MB
Ένταξη: Μελέτη επικαιροποίησης του σχεδίου λειτουργίας και της ανάλυσης κόστους - οφέλους του Μεγάλου Έργου ΕΣΠΑ...1.58 MB
Ένταξη: Οργάνωση Εκδηλώσεων, Συνεδριάσεων και Συσκέψεων1.58 MB
Ένταξη: Σύμβουλος του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων σε θέματα τεχνικής υποστήριξης υποβολης και παρακολούθησης....1.58 MB
2η Τροποποίηση: Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου υποβοήθησης της ΕΔΑΜ στον έλεγχο του προς δημοπράτηση έργου...1.92 MB
Ένταξη: Έξοδα Μετακινήσεων Εσωτερικού-Εξωτερικού Ταμείου Συνοχής1.58 MB
Ένταξη: Παροχή υπηρεσιών συμβούλου λογιστικής υποστήριξης της Ε.Δ.Α. Μεταφορών του ΕΠ/ΕΠ ΥΠΥΜΕΔΙ για το διάστημα 2012-20141.58 MB
Ένταξη: Εκπόνηση τευχών διαγωνισμού για την επιλογή τεχνικού συμβούλου που θα υποστηρίξει την επεξεργασία ενός σύγχρονου...1.58 MB
Ένταξη: Δράσεις οδικής ασφάλειας - Μελέτη αποτύπωσης υφιστάμενης κατάστασης ΔΚΤΕΟ1.58 MB
Ένταξη: Μελέτη αντιμετώπισης επιπτώσεων κατάργησης αμαξοστασίου Ελληνικού αναδιοργάνωσης δρομολογίων1.58 MB
Ένταξη: Εκπόνηση Μελέτης Σκοπιμότητας και Μελέτης Κόστους-Οφέλους για την Ανάπτυξη του Εμπορευματικού Κέντρου Θριασίου Πεδίου1.58 MB
Ένταξη: Εκπόνηση Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς ΕΣΠΑ 2007-20131.58 MB
Ένταξη: Ανάπτυξη εθνικού στρατηγικού σχεδιασμού και σύγχρονου νομικού πλαισίου για την εφοδιαστική (Logistics) στην Ελλάδα1.58 MB
Ένταξη: Διαχειριστικός έλεγχος της εργολαβίας "Κατασκευή υποδομής από Χ.Θ. 14+000 έως Χ.Θ. 25+000 (Μεγάλη Σήραγγα)...1.58 MB