Άξονας Ι - Αεροπορικές Μεταφορές- Αεροδρόμια Διευρωπαϊκού Δικτύου

Oλοκλήρωση αναβάθμισης κρατικού αερολιμένα Θεσσαλονίκης "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ" (MIS 277204)"

Αντικείμενο του έργου:

Πρόκειται για "έργο-γέφυρα" με το Γ' ΚΠΣ. Το αντικείμενο του συνολικού έργου περιλαμβάνει :

 • Υποέργο 1: Επέκταση του υφιστάμενου διαδρόμου προσαπογειώσεων αεροσκαφών 10-28 και του παραλλήλου τροχοδρόμου του Κρατικού Αερολιμένα Θεσσαλονίκης κατά 1.000 μ. προς τη θάλασσα, ώστε να αποκτήσει τελικό μήκος 3.440 μ. και επιπλέον ζώνη ασφαλείας 150 μ. Επίσης, κατασκευή δαπέδου αναμονής αεροσκαφών στο νέο άκρο 10 και των απαιτούμενων συνδετήριων τροχοδρόμων.
 • Υποέργο 2: Παροχή υπηρεσιών τεχνικών συμβούλων για την υποβοήθηση της Υπηρεσίας στα ανωτέρω, με στόχο την επιτυχή αντιμετώπιση των σύνθετων τεχνικών προβλημάτων που θα ανακύψουν κατά την υλοποίησή τους.
 • Υποέργο 3: Αναβάθμιση αντοχής χερσαίου τμήματος του διαδρόμου 10-28, ώστε ο νέος εκτεταμένος διάδρομος (συνολικού μήκους 3.440 μ.) να διαθέτει ομοιόμορφη αντοχή, ομοιόμορφα γεωμετρικά χαρακτηριστικά και ενιαία, σύγχρονη φωτοσήμανση.
 • Υποέργο 4: Παροχή περαιτέρω υπηρεσιών τεχνικών συμβούλων.
 • Υποέργο 5: Απασχόληση επόπτη αρχαιολόγου για την παρακολούθηση των εκσκαπτικών εργασιών του ανωτέρω υποέργου.
 • Υποέργο 6: Έρευνα - εκκαθάριση από βόμβες που πιθανόν  να ανευρεθούν στο χώρο που εκτελείται το υποέργο 3 της αναβάθμισης αντοχής χερσαίου τμήματος του διαδρόμου 10-28, συνολικής έκτασης 915 στρεμμάτων.

Φάση έργου:

 • Όσον αφορά στο υποέργο 1, έχουν ολοκληρωθεί οι εκσκαφές στο θαλάσσιο τμήμα του έργου και η διάστρωση της άμμου και του αμμοχαλίκου εξυγίανσης καθώς και η τοποθέτηση των κατακόρυφων πλαστικών στραγγιστηρίων. Ολοκληρώθηκαν οι εκσκαφές και οι επιχώσεις στο χερσαίο τμήμα. Έχει μεταφερθεί και αποτεθεί το 90% του συνολικά απαιτούμενου αμμοχαλίκου για την κατασκευή του επιχώματος. Όσον αφορά την περιμετρική θωράκιση, έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή με  λιθορριπή 0,5-50kg, ενώ το αντίβαρο ποδός έχει κατασκευαστεί στο βόρειο και νότιο τμήμα και κατασκευάζεται στο δυτικό τμήμα. Ολοκληρώθηκε η προφόρτιση στο βόρειο και νότιο τμήμα του λιμενικού καθώς και στο χερσαίο τμήμα διαδρόμου και τροχοδρόμου. Κατασκευάζεται η προφόρτιση στη θάλασσα και παρακολουθείται η εξέλιξη των καθιζήσεων. Αφαιρείται το υλικό αναχώματος  και τοποθετούνται οι τεχνητοί ογκόλιθοι στις πλευρές ΑΒ και ΓΔ ενώ προοδευτικά κατασκευάζεται και η ανωδομή.  Εκτελέστηκε το 88% της βαθιάς δονητικής συμπύκνωσης στα φέροντα επιχώματα και το 63% στα μη φέροντα. Ολοκληρώθηκε η δυναμική συμπύκνωση στο χερσαίο και ρηχό τμήμα. Έχουν τοποθετηθεί όλα τα εμπηγνυόμενα πιεζόμετρα και σταδιακά τοποθετούνται πιεζόμετρα παλλόμενης χορδής και Casagrande. Ολοκληρώθηκαν οι οικοδομικές εργασίες στους δύο οικίσκους ελέγχου των Η/Μ εγκαταστάσεων στα άκρα 10 και 28 και στον τροφοδοτικό υποσταθμό. Ολοκληρώθηκε το δίκτυο μέσης τάσης και η υποδομή φωτοσήμανσης, εκτός της διασταύρωσης των δύο διαδρόμων.
 • Το υποέργο 2 έχει ολοκληρωθεί.
 • Το υποέργο 3 εκτελείται σε συνάρτηση με το υποέργο 6 της εκκαθάρισης του διαδρόμου 10-28 από τις βόμβες.
 • Το υποέργο 4 πρόκειται να ξεκινήσει εντός του Ιουλίου 2014.
 • Το υποέργο 5 κινείται παράλληλα με τις εργασίες του υποέργου 3.
 • Το υποέργο 6 εκτελείται κανονικά.

Kόστος έργου (ΕΣΠΑ):

160 εκ. ευρώ

Σημαντικές ημερομηνίες:

Έναρξη κατασκευής: 01/09/2009

Oλοκλήρωση έργου: 31/12/2015

******

Επέκταση δαπέδου στάθμευσης αεροσκαφών και νέου συνδετηρίου τροχοδρόμου στον κρατικό αερολιμένα Σκιάθου (MIS 337134)

Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει τα κάτωθι: 

 • Τη συντέλεση των απαραίτητων απαλλοτριώσεων 
 • Την επέκταση του δαπέδου στάθμευσης κατά 36 στρέμματα 
 • Την ανακατασκευή του υφιστάμενου συνδετηρίου τροχόδρομου, μήκους 70 μέτρων και την η κατ' επέκταση κατασκευή νέου τροχοδρόμου, μήκους 70 μέτρων, ώστε το τελικό μήκος του τροχοδρόμου να είναι 140 μέτρα 
 • Την προς βορρά επέκταση του διαδρόμου προσαπογειώσεων κατά 110 μέτρα. 
 • Την κατασκευή εσωτερικής υπηρεσιακής οδού μήκους 530 μέτρων 
 • Την αποκατάσταση του οδικού δικτύου της περιοχής, συνολικού μήκους περίπου 1.500 μέτρων 
 • Την κατασκευή των απαραίτητων υδραυλικών και τεχνικών έργων 
 • Την κατασκευή ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών και 
 • Την κατασκευή έργων πρασίνου και περίφραξης τμήματος του αεροδρομίου

******

Επέκταση Κτιρίου Αεροσταθμού, Λοιπές Βοηθητικές Εγκαταστάσεις και Διαμόρφωση Περιβάλλοντα Χώρου στον Κρατικό Αερολιμένα Χανίων "Ι. ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ" (MIS 364946)

Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή της επέκτασης του κτιρίου του αεροσταθμού συμπεριλαμβανομένης της αναδιαρρύθμισης και αναβάθμισης των υφιστάμενων χώρων αυτού, η κατασκευή νέου Πύργου Ελέγχου, αμαξοστασίου και κτιρίου φύλαξης απορριμμάτων και των λοιπών βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και η διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου στον Κρατικό Αερολιμένα Χανίων «Ι. Δασκαλογιάννης», στην Κρήτη.

******

Προμήθεια – εγκατάσταση ακτινοσκοπικών συσκευών ελέγχου αποσκευών (MIS 350471)

Αντικείμενο του έργου:

Το έργο αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση 103 ακτινοσκοπικών συσκευών ελέγχου αποσκευών σύμφωνα με τα πρότυπα ασφαλείας των Ευρωπαϊκών κανονισμών (2320/2002, 622/2003, 781/2005). Οι συσκευές είναι εφοδιασμένες με λογισμικό tip (threat image projection). Οι συσκευές ανιχνεύουν εκρηκτικά και άλλα επικίνδυνα αντικείμενα και διαχωρίζουν τα υλικά ανάλογα με τη σύσταση (οργανικά - ανόργανα). Οι συσκευές αντικαθιστούν παλαιότερες που δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών κανονισμών ή συμπληρώνουν τον εξοπλισμό των αεροδρομίων. 

Η σημερινή κατανομή των ανωτέρω συστημάτων έχει καταγραφεί ως ακολούθως:

α) 92 συσκευές στα 23 ακόλουθα αεροδρόμια: Θεσσαλονίκη, Ρόδος, Ηράκλειο, Κέρκυρα, Κως, Λήμνος, Χανιά, Ζάκυνθος, Σάμος, Καβάλα, Χίος, Μύκονος, Σκιάθος, Κάρπαθος, Σαντορίνη, Μήλος, Ν. Αγχίαλος, Άκτιο, Αστυπάλαια, Κάλυμνος, Άραξος, Κάσος, Καστελόριζο. 

β) Δύο συσκευές  που τοποθετήθηκαν αργότερα σε δύο αεροδρόμια: Αλεξανδρούπολης και Μυτιλήνης.

γ) Μία συσκευή στο κέντρο ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων & εφαρμογών της ΥΠΑ.

δ) Πέντε συσκευές στα ΛΕΚ (κεντρικές αποθήκες) είτε ως εφεδρεία των εγκατεστημένων είτε για μεταφορά και τοποθέτηση σε αερολιμένες μόλις ολοκληρωθούν έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη.

ε) Μία συσκευή στην Πάχη Μεγάρων.

στ) Δύο συσκευές στο Μέγαρο Μαξίμου.

Εκ των ανωτέρω οι τρεις συσκευές που τοποθετήθηκαν στο Α/Δ Πάχης Μεγάρων και στο Μέγαρο Μαξίμου δεν είναι επιλέξιμες.

 • Το σύνολο των συσκευών είναι 103 τεμάχια και διακρίνονται σε συσκευές ελέγχου χειραποσκευών (49 τεμ), αποσκευών (44 τεμ) και ογκωδών αντικειμένων (10 τεμ).
 • Οι συσκευές είναι εξοπλισμένες με λογισμικό εντοπισμού υπόπτων αντικειμένων και λογισμικό tip.
 • Οι συσκευές συνοδεύονται από προεκτατικούς ιμάντες εισόδου - εξόδου, τραπεζάκι χειριστηρίου και ups.
 • Περιλαμβάνονται ανταλλακτικά δύο ετών από λήξεως περιόδου εγγύησης.
 • Περιλαμβάνονται ειδικά όργανα και εργαλεία βαθμονομίας και ελέγχου.
 • Περιλαμβάνεται εκπαίδευση ηλεκτρονικών της ΥΠΑ για εργασίες συντήρησης - βαθμονομίας.
 • Εγγύηση καλής λειτουργίας δύο ετών (για τμήματα των συσκευών 3 έτη).

Φάση έργου:
Έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση όλων των ακτινοσκοπικών συσκευών και έχει πιστοποιηθεί η λειτουργία τους.

Xρηματοδότηση:

ΕΣΠΑ 2007-2013

Kόστος έργου:

4,7 εκ. ευρώ

Σημαντικές ημερομηνίες:

Έναρξη κατασκευής: 2009
Oλοκλήρωση έργου: 2010