Άξονας ΙΓ - Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής Αξόνων Προτεραιότητας Ταμείου Συνοχής / Άξονας ΣΤ - Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής Αξόνων Προτεραιότητας ΕΤΠΑ

Οι άξονες αυτοί περιλαμβάνουν έργα Τεχνικής Υποστήριξης σε όλα τα τεχνικά και διαδικαστικά θέματα για την αποτελεσματική Εφαρμογή των υπολοίπων Αξόνων Προτεραιότητας του Προγράμματος, καθώς και την εξασφάλιση συμβουλευτικών και μελετητικών υπηρεσιών για την υποστήριξη των διαδικασιών παρακολούθησης, διαχείρισης, ελέγχου και αξιολόγησης του Προγράμματος.  

ΣυνημμένοΜέγεθος
Λίστα έργων Τεχνικής Βοήθειας15.47 KB