Έργα προτεραιότητας

Οι ελληνικές αρχές, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και με βάση κριτήρια που σχετίζονται με την ωριμότητα, το μέγεθος και τη σημασία των κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεών τους, επέλεξε 181 έργα που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ, ως έργα προτεραιότητας.

Σε αυτό το σύνδεσμο παρουσιάζεται το σύνολο των έργων προτεραιότητας, ενώ στο συνημμένο πίνακα παρουσιάζονται τα έργα προτεραιότητας ανά περιφέρεια.

ΣυνημμένοΜέγεθος
Πίνακας έργων προτεραιότητας112.41 KB